ΚΥΝΗΓΙ : ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ - ΣΕΒΑΣΜΟΣ- ΑΓΑΠΗ

"...κι' αποδίδεται στον εαυτό του, τέτοιος που ήταν ο άνθρωπος στη χαραυγή του κόσμου:

....Μονοκόματος, Αφρόντιστος, Ίσιος κι' Ελεύθερος..."

Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2009

Κυνηγετικά Σκοπευτικά ΑθλήματαΤα σκοπευτικά αθλήματα που σχετίζονται με το κυνήγι δηλαδή αναπαράγουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τις κυνηγετικές βολές είναι τρία. Το FITASC Sporting, το Compak Sporting και πρόσφατα το Combined Game Shooting (Συνδυασμένη Κυνηγετική Σκοποβολή). Τα δύο πρώτα αφορούν την προσομοίωση βολών σε πουλιά και μικρά θηράματα (λαγό), ενώ το τρίτο συνδυάζει τα πιό πάνω με βολές σε μεγάλα θηράματα με ραβδωτό όπλο.

Κύριο χαρακτηριστικό των αθλημάτων αυτών είναι η ποικιλία του είδους των βολών, στόχων και τροχιών, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι ένα άθλημα ιδιαίτερα εντυπωσιακό και απαιτητικό.

Ας δούμε λοιπόν τα αθλήματα αυτά ένα - ένα και να αναλύσουμε τα χαρακτηριστικά και τις δυσκολίες τους.

FITASC SPORTING:

Το άθλημα του Sporting με διάφορες παραλλαγές πρωτοξεκίνησε στη Βρεττανία ως προσομοίωση των κυνηγετικών βολών τη δεκαετία του 70 και γρήγορα γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη στην Ευρώπη και την Αμερική εκτός φυσικά από την Ελλάδα. Κύρια χαρακτηριστικά του είναι:

 • Η διεξαγωγή του στο φυσικό περιβάλλον (δάσος, αγροί, λίμνη κλπ)
 • Η ποικιλία στόχων (standard των ολυμπιακών αθλημάτων (skeet - trap), mini, midi, battue, rabbit, ΖΖ).
 • H ποικιλία τροχιών (ευθείες, απομακρυνόμενες, τραβέρσες, ανοδικές, καθοδικές, ψηλές χαμηλές κλπ).
 • Η θέση του όπλου πριν τη βολή είναι με το κοντάκι (άνω γωνία) να είναι σε επαφή με το σώμα σε απόσταση 25 εκ από τη γραμμή του ώμου του σκοπευτή και το όπλο επωμίζεται μόλις ο στόχος γίνει ορατός. Για να είναι ευδιάκριτη η σωστή θέση του κοντακίου πρέπει η απόσταση των 25 εκ να σημειώνεται στο γιλέκο του σκοπευτή με μία ευδιάκριτη γραμμή.
 • Υπάρχει απόλυτη ελευθερία στο σχεδιασμό των βολών φθάνει να είναι εντός του βεληνεκούς του λειόκανου όπλου και ο αριθμός των ειδικών στόχων δηλ. όλων εκτός του standard να μην υπερβαίνει το 40% του συνόλου. Λαμβάνεται όμως υπόψη και ο βαθμός δυσκολίας κάθε βολής και έτσι τελικά διαμορφώνεται το πεδίο.
 • Είναι υποχρεωτική η χρήση φυσιγγίων έως 28gr με νούμερο σκαγίων από 7 1/2 έως 9.
 • Επιτρέπεται η χρήση δίκαννου ή αυτογεμούς λειόκανου όπλου με μεγιστο διαμέτρημα 12GA, ελάχιστο μήκος κάννης 66cm, αποκλειομένων των επαναληπτικών (χράπα - χρούπα) και γεμισμένο μόνο με δύο φυσίγγια.
 • Επιτρέπονται δύο βολές ανά στόχο, εκτός από τους ντουμπλέδες όπου επιτρέπεται μιά βολή σε κάθε στόχο του ντουμπλέ. Είναι επιτρεπτό όμως ένας σκοπευτής να ρίξει και τα δύο φυσίγγια του στο ίδιο πιάτο αφήνοντας ουσιαστικά το δεύτερο.
 • Οι αγώνες γίνονται σε πούλες (rounds) των 25 πιάτων και σε ομάδες (squads) το πολύ 6 σκοπευτών.
 • Οι διεθνείς αγώνες γίνονται σε 200 πιάτα (χωρίς τελικό για την πρώτη εξάδα). Οι περιπτώσεις ισοβαθμίας μέχρι την τρίτη επιλύονται με shoot - off το οποίο αποτελείται από ολόκληρη πούλα. Σε περίπτωση νέας ισοπαλίας τότε το shoot - off εξακολουθεί στους ντουμπλέδες των βατήρων με "ξαφνικό θάνατο".
 • Υπάρχουν κατηγορίες ανδρών γυναικών εφήβων, καθώς και υποκατηγορίες των βετεράνων (άνω των55 ετών) και υπερ - βετεράνων (άνω των 65 ετών). Η γενική κατάταξη είναι κοινή για όλους (scratch). Μετάλλια όμως παίρνουν και οι τρείς πρώτοι όλων των κατηγοριών. Σε ότι αφορά τις εθνικές ομάδες είναι τετραμελείς για τους άνδρες και τριμελείς για τις γυναίκες και τους εφήβους.
 • Το μεγαλύτερο σκορ σε επίπεδο παγκόσμιου πρωταθλήματος πρέπει να είναι αυτό του Richard Faulds στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2008 στην Κύπρο με 198/200 (εξωπραγματική επίδοση για τα δεδομένα του αθλήματος). Δεν υπάρχει παγκόσμιο ρεκόρ γιατί οι άπειροι συνδυασμοί στόχων και τροχιών που υπάρχουν δεν επιτρέπουν τη σύγκριση.
COMPAK SPORTING:
Το άθλημα του COMPAK SPORTING, αποτελεί παραλλαγή του SPORTING και αναπτύχθηκε ώστε να μπορεί να ασκηθεί σε περιβάλλον κλασσικού σκοπευτηρίου πήλινου στόχου. Ας δούμε λοιπόν τις κύριες διαφορές με το FITASC SPORTING που είναι:
 • Η διεξαγωγή του αθλήματος γίνεται σε τυποποιημένο χώρο πλάτους 40m και μήκους 25m, ο οποίος ορίζεται ως χώρος υπέρπτησης των στόχων. Οι πέντε βατήρες τοποθετούνται σε σειρά από αριστερά προς τα δεξιά (ανάλογη με του trap) σε απόσταση 4 έως 8 m από την πλευρά του χώρου σε απόσταση 3 έως 5m μεταξύ τους με τον τρίτο βατήρα να τοποθετείται στη διάμεσο του χώρου υπέρπτησης. Ο χώρος υπέρπτησης δεν αποτελεί όριο βολών αλλά ορίζει τον χώρο πάνω από τμήμα του οποίου πρέπει να διέρχονται οι υποχρεωτικές τροχιές των στόχων. Απαιτούνται τουλάχιστον έξι μηχανές.
 • Πρέπει να υπάρχουν τρείς υποχρεωτικές τροχιές, δηλαδή από αριστερά προς τα δεξιά και από δεξιά πρός τα αριστερά οι οποίες να τέμνουν δυό διαδοχικές πλευρές του χώρου υπέρπτησης, καθώς και μία απομακρυνόμενη τροχιά, η οποία να τέμνει την πλευρά του χώρου απέναντι από τους βατήρες. Στην προκειμένη περίπτωση η μηχανή τοποθετείται είτε σε τάφρο μπροστά από τους σκοπευτές, είτε υπερυψωμένη πίσω από τους σκοπευτές. Οι υπόλοιπες τροχιές είναι ελεύθερες αρκεί να μην παρουσιάζουν κίνδυνο για θεατές και σκοπευτές.
 • Οι βατήρες φέρουν υποχρεωτικά διάταξη περιορισμού των γωνιών βολής (firing angle limiters).
 • Η θέση του όπλου πρίν τη βολή είναι ελεύθερη, δηλαδή ο σκοπευτής μπορεί να ρίξει ακόμα και προεπωμισμένος.
 • Τα φυσίγγια που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν είναι έως 28gr Νο 7 1/2
 • Κατά τα υπόλοιπα δεν διαφέρει από το FITASC, αλλά φυσικά είναι μικρότερης δυσκολίας. Δεν υπάρχει πρόβλημα ένα πεδίο COMPAK να χρησιμοποιηθεί ως πεδίο FITASC SPORTING.
COMBINED GAME SHOOTING:
Το άθλημα είναι σχετικά νέο και ξεκίνησε μόλις το 2006. Είναι συνδυασμός κυνηγετικής σκοποβολής με λειόκανο (GAME SHOTGUN) και με ραβδωτό όπλο (GAME RIFLE). Το GAME SHOTGUN αποτελείται από πούλα COMPAK (GAME SPORTING) και πούλα κυνηγετικού τραπ (GAME TRENCH) που προσομοιάζει βολές σε κυνήγι φέρμας. Το GAME RIFLE αποτελείται από βολές σε σταθερούς στόχους που προσομοιάζουν μεγάλα θηράματα, καθώς και βολές σε κινούμενο στόχο που προσομοιάζει αγριογούρουνο που τρέχει (running boar).
 • Το GAME SPORTING διεξάγεται σε ένα πεδίο COMPAK με τους αντίστοιχους κανονισμούς.
 • Το GAME TRENCH διεξάγεται σε πεδίο τραπ, με τη διαφορά ότι οι βατήρες των σκοπευτών τοποθετούνται μπροστά από αυτούς του τραπ και συγκεκριμένα στα 11m από την τάφρο των μηχανών.
 • Τόσο στο GAME SPORTING όσο και στο GAME TRENCH η θέση του όπλου είναι αυτή του FITASC SPORTING. Τα φυσίγγια που χρησιμοποιούνται είναι 28gr έως No 7 1/2.
 • Το GAME RIFLE διεξάγεται σε πεδίο κατάλληλο για ραβδωτό όπλο σε χάρτινους σταθερούς στόχους με εικόνες θηραμάτων (αλεπού, ελάφι, αγριοκάτσικο, αγριογούρουνο) που τοποθετούνται σε απόσταση 100m και είναι κατάλληλα βαθμονομημένοι, ανάλλογα με την τρωτότητα του ζώου που αναπαριστούν. Επίσης χρησιμοποιούνται βολές σε κινούμενο στόχο (αγριόχοιρο) που εκτελούνται μέσα από ένα "παράθυρο" πλάτους 10m από το οποίο ο στόχος είναι ορατός για 2.5sec.
 • Τα όπλα που χρησιμοποιούνται είναι ραβδωτά ελάχιστου διαμετρήματος .22 Hornet και μέγιαστου βάρους 5kg. Απαγορεύεται η χρήση επικαλυμένων βολίδων (jacket). Η χρήση διόπτρας είναι ελεύθερη.
 • Κάθε σκοπευτής έχει δικαίωμα 4 βολών σε κάθε στόχο. Η αλεπού βάλλεται από πρηνή θέση με τους αγκώνες να ακουμπούν στο έδαφος. Το ελάφι βάλλεται από όρθια θέση με το όπλο να ακουμπά σε σταθερό στύλο (αναπαράσταση κορμού δένδρου). Το αγριοκάτσικο βάλλεται από όρθια θέση με το όπλο να ακουμπά σε μη σταθερό υποστήριγμα (δίχαλο) μήκους έως δύο μέτρων. Το αγριογούρουνο (σταθερός και κινητός στόχος) βάλλεται από όρθια θέση με τα χέρια ελεύθερα (χωρίς υποστήριγμα).
 • Ο αγώνας αποτελείται από δυό πούλες GAME TRENCH, δύο πούλες GAME SPORTING και δύο γύρους (2x20=40 βολές) GAME RIFLE. Για την ομοιόμορφη κατάταξη των σκοπευτών κάθε επιτυχημένη βολή GAME SPORTING & TRENCH μετράει 4 πόντους. Έτσι το μέγιαστο σκορ που μπορεί να πετύχει ένας σκοπευτής είναι 800 (5ο GAME TRENCH x 4 = 200 + 50 GAME SPORTING x 4 = 200 + 40 GAME RIFLE x 10 = 400).
Τα αθλήματα που περιγράψαμε πιό πάνω καθώς και άλλα μη Ολυμπιακά σκοπευτικά αθλήματα πήλινου στόχου (έλικες, universal trench) εκπροσωπούνται από την FITASC -Federation Internationale de Tir aux Armes Sportives de Chasse (Διεθνής Ομοσπονδία Σκοποβολής με Όπλα Κυνηγίου). Ειδικά το SPORTING αποτελεί το πλέον δημοφιλές σκοπευτικό αγώνισμα (Ολυμπιακό ή μη, σταθερού ή πήλινου στόχου) σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα, παρόλο που η ΣΚΟΕ είναι μέλος της FITASC, όχι μόνο δεν φροντίζει για την ανάπτυξη των αθλημάτων αυτών αλλά τα υποβαθμίζει πλήρως. Ειδικά για το SPORTING με το οποίο θα μπορούσε συστηματικά να ασχοληθεί μεγάλος αριθμός Ελλήνων κυνηγών, να αποκτήσει γνώσεις, δεξιότητες και να μπει στη σκοπευτική κουλτούρα, καθώς και να προσφέρει έσοδα για τα υπόλοιπα σκοπευτικά αθλήματα (όπως στην Κύπρο), δεν υφίσταται όχι πρωτάθλημα ή κύπελλο, αλλά ούτε έστω ένας επίσημος αγώνας. Περισσότερα για τους κανονισμούς του SPORTING, COMPAK & COMBINED GAME SHOOTING στο http://www.fitasc.com/, οι κανονισμοί βρίσκονται στο κουμπί RULES στα Αγγλικά & Γαλλικά. Οι κανονισμοί σε Ελληνική μετάφραση - απόδοση βρίσκονται www.sendspace.com/file/5406r6  .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου